Gegevensbescherming


Privacyverklaring

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.


Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

In beginsel verzamelen wij geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u deze voor de uitvoering van een overeenkomst, het openen van een klantaccount of in het kader een contactopname zelf aan ons doorgeeft, en deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen. Na het einde van de overeenkomst blijven uw gegevens met het oog op toepasselijke belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen, maar worden na afloop van deze termijnen gewist.

Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld wanneer u zich aanmeldt voor onze E-nieuwsbrief. Voor zover u daarmee uitdrukkelijk instemt worden deze gegevens door ons gebruikt voor eigen advertentiedoeleinden in onze e-nieuwsbrief.

U kunt zich altijd afmelden van de nieuwsbrief door de daarvoor bedoelde link te klikken of door middel van een e-mail-bericht, waarna uw e-mailadres onmiddellijk wordt gewist.


Doorgeven van persoonsgegevens

Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is, en uw betalingsgegevens geven we in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.


Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogenoemde "cookies”, die ertoe dienen onze internetpagina's gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken - bijvoorbeeld om het gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. De cookies stellen ons in staat het aantal keren dat de website wordt aangeklikt en de algemene navigatie te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Wij maken u erop attent dat enkele van deze cookies door onze server op uw computersysteem geplaatst worden. Het gaat daarbij in de regel om zogenoemde "sessie cookies" die zich daardoor kenmerken dat ze bij het afsluiten van uw browser automatisch van uw harde schijf worden gewist. Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenoemde permanente cookies). Uiteraard kunt u, indien uw browser dit toelaat, cookies weigeren. Houdt er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of alleen beperkt gebruikt kunnen worden wanneer uw browser zodanig ingesteld is dat het plaatsen van cookies (door onze website) geweigerd word.


Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van het online wervingsprogramma "Google AdWords” en in het kader daarvan vindt Conversion-Tracking plaats. Het cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor identificatie van de persoon van de betreffende gebruiker. Brengt de gebruiker een bezoek aan bepaalde pagina's van deze website en is het cookie nog niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Zodoende kunnen cookies dus niet via de websites van klanten van AdWords gevolgd worden. De met behulp van de Conversion Cookies verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van AdWords, die voor Conversion-Tracking gekozen hebben. De klanten komen zo het totale aantal gebruikers te weten dat op uw advertentie heeft geklikt en dat is doorgestuurd naar een van een Conversion-Tracking Tag voorziene pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker in persoon kan worden geïdentificeerd. Wanneer bezoekers niet aan Tracking willen deelnemen, kunnen ze gebruik hiervan tegengaan door het cookie van Google Conversion-Tracking via de instellingen van hun internetbrowser bij gebruikersinstellingen te deactiveren. Ze worden dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.

Op het onderstaande internetadres vindt u gedetailleerde informatie over de bepalingen voor gegevensbescherming van Google.


Gebruik van You Tube-video's

Deze website maakt gebruik van de embed-functie van YouTube voor het weergeven van filmpjes die worden aangeboden door 'YouTube’. Zodra de video/video's wordt/worden weergegeven, gelden de extra voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens (opslaan van persoonsgegevens) van de aanbieder. Wanneer de embedded YouTube-video's worden afgespeeld, wordt door de aanbieder gebruik gemaakt van YouTube-cookies, met als doel informatie te verzamelen over de gebruiker. Volgens YouTube worden deze gegevens gebruikt voor het maken van videostatistieken, met als doel de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Onafhankelijk van de weergave van de embedded video's wordt bij elke keer dat u de website bezoekt, een verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick', wat buiten ons om uw gegevens kan gebruiken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op.


Webanalysedienst

Op deze website worden met behulp van technologieën van econda GmbH (www.econda.com) gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Op grond van deze gegevens wordt onder een pseudoniem een gebruikersprofiel opgesteld. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser herkend wordt. Gegevens die met behulp van de econda-technologie verkregen worden, worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Het verwerken en opslaan van gegevens kan op elk moment worden stopgezet. Om het verwerken en opslaan van uw bezoekgegevens in de toekomst stop te zetten, kunt u met behulp van de volgende link een 'opt-out’-cookie van econda krijgen. Deze zorgt ervoor dat er voortaan geen bezoekgegevens van uw browser bij econda worden verwerkt en opgeslagen.

Het 'opt-out’-cookie heeft de naam 'econdaNoTrack' en is van 'econda'. Verwijder dit 'opt-out’-cookie echter niet zolang u geen bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens. Onder het onderstaande internetadres kunt u meer informatie vinden over de gegevensbescherming van econda.

Deze website maakt gebruik van een analysedienst van Inspectlet, www.inspectlet.com ('analysediensten'), voor de evaluatie van het gebruik van de website. Deze dienst maakt het met behulp van cookies mogelijk om te analyseren op welke manier u de website gebruikt (bijv. welke inhoud u aanklikt). Hiermee wordt een gebruikersprofiel gevisualiseerd (zogenaamde 'heatmaps'). Bij gebruik van de analysedienst worden geen persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt of gebruikt. Er wordt alleen een gebruikersprofiel gecreëerd onder een pseudoniem. Voor deze website wordt de analysedienst uitsluitend ingezet met als doel, het afstemmen van de website op de gebruiker, ten behoeve van reclame en marktonderzoek. Deze gewonnen data, die onder een pseudoniem wordt opgeslagen, wordt niet direct gekoppeld aan u, de gebruiker. U kunt altijd bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opnemen van data door de analysedienst. Volg daarvoor de instructies op "meer informatie".


Retargeting / Remarketing

Deze website maakt gebruik van Retargeting-Technologie van Google Inc. ("Google"). Dit maakt het mogelijk bezoekers aan onze website, die al eerder belangstelling hebben getoond voor onze shop en onze producten, gericht te benaderen met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties. Het ingevoegde tonen van advertenties vindt daarbij plaats op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het vroegere gebruik, waarbij echter geen persoonsgegevens opgeslagen worden. Retargeting-Technologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparatuur opgeslagen, om zo geanonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en de advertenties individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparatuur opgeslagen worden. U krijgt op die manier advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk corresponderen met uw interesse in producten en informatie.

U kunt plaatsing van cookies voor advertenties blijvend tegengaan door de in de volgende link beschikbaar gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren.

Verdere informatie en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming in verband met advertenties en Google kunt u hier inzien.


Informatie over de rechten van de klant en contact

U heeft recht op kosteloze informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals zo nodig recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie, afscherming of wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor herroeping van gegeven toestemming. Het contactadres vindt u in ons colofon.

pu